LIFE+ projekti MARMONI seni tehtut ja oodatavaid tulemusi tutvustav seminar

Kolmapäeval 19. veebruaril kell 13.00 korraldab MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga seminari, kus tutvustame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres“ (MARMONI) raames seni tehtut ning anname ka ülevaate projekti edasistest tegevustest ja oodatud tulemustest. Ühtlasi ootame koosolekul tagasisidet projekti tegevustele ja esialgsetele tulemustele ning tahaksime teiega arutada projekti tulemuste kasutamist mere bioloogilise mitmekesisuse seire (ja ka vastavate andmesüsteemide) arendamisel Eestis. Kohtumisel tutvustatakse muuhulgas ka projekti raames TÜ Eesti Mereinstituudi eestvedamisel valminud veebipõhist tarkvara bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks vastavalt MSRD nõuetele.

2014. aastal on EKO eesistujaks Balti Keskkonnafoorum

2014. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja eesistujaks Balti Keskkonnafoorum. EKO koordinaatoriks on Kai Klein.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda on 2002. aastast tegutsev Eesti keskkonna-organisatsioonide ühendus. Hetkel kuulub kotta 10 valitsusvälist keskkonnaühendust. EKO liikmeteks on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Säästva Eesti Instituut, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering. EKO on poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. EKO eesistuja valitakse igal aastal liikmete seas hääletusel.

EKO eesistuja ülesanneteks on korraldada EKO suhtlust riigi ja avalikkusega ning koordineerida võrgustiku omavahelist tööd. Balti Keskkonnafoorum (BEF) on 1995. aastast tegutsev organisatsioon. BEFi peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele. Balti Keskkonna-foorum on noorim EKO liige kuuludes organisatsiooni alates 2013. aastast.

Selgusid Eesti esimese jalgrattafilmide võistluse võitjad!

23. novembril NO99 ruumides toimunud filmipeol autasustati VELOFILM 2013 võitjaid ning vaadati konkursile laekunud filme. Täname kõiki konkursil osalenuid ning Tallinn Bicycle Week meeskonda suurepärase ürituse läbiviimise eest! 

Velofilm 2013 konkursi võitis Sulev Eesmaa filmiga "Aeg puhkuseks"!