Veemajandus

Projekti nimi: Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused (Gauja/Koiva)

Projekti kestus: 01.07.2011 – 30.07.2013

Projekti rahastavad: Eesti-Läti programm 2007-2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti juhtpartner: Läti Veeökoloogia Instituut

Projektipartnerid: Balti Keskkonnafoorum - Eesti, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Läti Keskkonna ja Regionaalse Arengu Ministeerium, Läti Ülikooli Bioloogiainstituut, Balti Keskkonnafoorum - Läti.

Projekti peamiseks eesmärgiks on tugevdada ühiste pinna- ja põhjaveeressursside haldamist Gauja/Koiva vesikonnale ühise veemajanduskava loomise kaudu.

 Projekti esmärkideks on: 

  • Piiriüleste veekogude piiride (st vastavate kaardiandmete) ühtlustamine.
  • Valgala jaoks ühtsete veekvaliteedi eesmärkide väljatöötamine.
  • Veemajanduskavade peamiste aspektide lähenemisviiside ja meetodite ühtlustamine.
  • Kulutõhusate meetmete valimine vee seisundi parandamiseks.
  • Teabe levitamine ja elanike kaasamine veemajandusse.

 

Lisainformatsioon: Sandra Oisalu sandra.oisalu@bef.ee +372 6597 027