Looduskaitse ja elurikkus

LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projekt

Balti Keskkonnafoorum osaleb projektis „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres“ (MARMONI).

Projekti eesmärk: töötada välja kontseptsioonid, et hinnata mereliikide ja –elupaikade seisundit ning erinevate inimtegevuste mõju mere bioloogilisele mitmekesisusele Läänemeres.

Projekti sihiks on luua uuenduslik, ühtsel mere bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite süsteemil põhinev seire- ja hindamiskontseptsioon ning testida seire- ja hindamismeetodeid ka praktikas.

Projekti tegevused toimuvad Eesti, Läti, Soome ja Rootsi territoriaalmeres ning majandusvööndis. Projekti eesmärgiks on aidata kaasa piirkondliku lähenemise rakendamisele ning riikidevahelisele koostööle Läänemere bioloogilise mitmekesisuse seires ja seisundi hindamisel.

Projekti kestus: 01.10.2010 – 31.03.2015

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu programm LIFE+ Nature & Biodiversity, erinevad doonorid, projekti partnerid

Projekti juhtpartner: Balti Keskkonnafoorum – Läti (projektijuht Heidrun Fammler) Partnerid: Läti Veeökoloogia Instituut, Läti Keskkonnalahenduste Instituut, Läti Loodusfond, Läti Looduskaitseagentuur, Balti Keskkonnafoorum – Eesti, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Soome Keskkonnainstituut, Soome Metsloomade ja Kalanduse Uurimise Instituut, Rootsi Keskkonnakaitse Agentuur.

Projekti koduleht: http://marmoni.balticseaportal.net 

Lisainfo saamiseks palume pöörduda riiklike koordinaatorite poole:

Lätis: Balti Keskkonnafoorum – Läti, Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv, tel + 371 6735 7548

Eestis: Balti Keskkonnafoorum - Eesti, Laura Remmelgas, laura.remmelgas@bef.ee, tel. + 372 6597 027

Soomes: Soome Keskkonnainstituut, Vivi Fleming-Lehtinen, Vivi.Fleming-Lehtinen@ymparisto.fi tel. + 358 40060 9269

Rootsis: Rootsi Looduskaitseagentuur ,  AquaBiota, Martin Isaeus, martin.isaeus@aquabiota.se, tel. +46 8161 001