Säästlik liikuvus

Mobile2020

MTÜ Balti Keskkonnafoorum osaleb partnerina rahvusvahelises projektis "Jalgrattasõidu osakaalu suurendamine linnatraspordis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide väikese ning keskmise suurusega linnades aastaks 2020 (mobile2020)“. Projekti esmärk on aidata kohalikel huvigruppidel innustada linnaelanikke auto asemel kasutama igapäevase liiklusvahendina jalgratast ning tõsta jalgrattasõidu osakaalu üldises linnatranspordis 20%-ni aastaks 2020. Antud eesmärgi saavutamiseks tegeleb projekt võimekuse tõstmisega ja teadmiste levitamisega huvigruppide seas (sh kohalikud omavalitsused), kelle ülesandeks on edendada ning toetada rattaliikluse arengut. Üks oluline eesmärk on juhtida linnaplaneerijate tähelepanu planeerimisprotsessi rollile kergliikluse arengus. Sel eesmärgil viiakse projekti käigus läbi seminare, koolitusi, õppekülastusi, koostatakse taustmaterjale ja viiakse kokku valdkonna erinevad huvigrupid.

Projekti tegevusi viiakse 3 aasta jooksul (2011-2014) ellu 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis ning Saksamaal ja Hollandis.

Rohkem teavet projekti ja selle tegevuste kohta leiate: www.mobile2020.eu

Projekti koordinaator Eestis: Sandra Oisalu E-post: Sandra.Oisalu@bef.ee tel. (+372) 659 7027

Projekti rahastab Intelligent Energy Europe progamm ja Keskkonna Investeeringute Keskus.

 

 

Säästliku liikuvuse projektid

Sustainable mobility Project 1
11/2013 - 01/2014

Sustainable mobility Project 2
11/2011 – 03/2013

Sustainable mobility Project 3
11/2011 – 2015