Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Balti Keskkonnafoorumi üheks prioriteetseks valdkonnaks on kemikaaliriskide juhtimisalaste seminaride, kohtumiste ja koolituste korraldamine. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust, vahetada kogemusi, tõsta suutlikkust ning tugevdada dialoogi ja koostööd ametiasutuste, tööstuse, kaubanduse ja tarbijate vahel. Meie eksperdid on läbi viinud palju seminare ja koolitusi kemikaaliriskijuhtimise, kemikaaliohutuse alaste õigusaktide ning ka REACHi vallas nii ametiasutustele kui tööstusettevõtetele.

Kemikaalide ja tarbijateadlikkuse projektid

LIFE+ projekt: "Mõtle, mida tarbid. Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid"
10/2011 - 03/2015

EuropeAid projekt: Infokampaania teadlikkuse tõstmiseks Valgevenes
08/2012 – 08/2015

LIFE+ projekt: Balti riikide tegevused ohtlike ainete reostuse vähendamisel Läänemeres 
01/2009 – 12/2011