Esileht

Uudised

Jalgrattaliikluse edendamine

www.mobile2020.eu 

Meie teemad

Kemikaalid ja tarbijateadlikkus

Säästlik liikuvus

Looduskaitse ja elurikkus

Veemajandus

Energia ja kliimamuutus

Jäätmemajandus

Keskkond ja tervis


Meie projektid

Balti Keskkonnafoorumi (BEF) peamiseks eesmärgiks on keskkonna- ja looduskaitse edendamine ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides. Oluliseks on Eesti elanike suunamine säästlikumale tarbimisele ning teadlikumale keskkonnakäitumisele.

LIFE+ PROJEKTI MARMONI SENI TEHTUT JA OODATAVAID TULEMUSI TUTVUSTAV SEMINAR

Kolmapäeval 19. veebruaril kell 13.00 korraldab MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga seminari, kus tutvustame LIFE+ projekti „Mere bioloogilise mitmekesisuse seire ja loodusväärtuste seisundi hindamise uuenduslikud lahendused Läänemeres“ (MARMONI) raames seni tehtut ning anname ka ülevaate projekti edasistest tegevustest ja oodatud tulemustest. Ühtlasi ootame koosolekul tagasisidet projekti tegevustele ja esialgsetele tulemustele ning tahaksime teiega arutada projekti tulemuste kasutamist mere bioloogilise mitmekesisuse seire (ja ka vastavate andmesüsteemide) arendamisel Eestis. Kohtumisel tutvustatakse muuhulgas ka projekti raames TÜ Eesti Mereinstituudi eestvedamisel valminud veebipõhist tarkvara bioloogilise mitmekesisuse hindamiseks vastavalt MSRD nõuetele.

2014. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja eesistujaks Balti Keskkonnafoorum

2014. aastal on Eesti Keskkonnaühenduste Koja eesistujaks Balti Keskkonnafoorum. EKO koordinaatoriks on Kai Klein. Loe edasi